Historie výroby kovů 2. Další souvislosti

8. 05. 2018 6:35:09
V této části je tabulka historických dat souvisejících s výrobou kovů a s rozvojem techniky vůbec. Pak jsou zde bližší údaje o začátcích výroby kovů v Izraeli a ve střední Evropě.

Důležité události ve vývoji techniky, především ve výrobě a zpracování kovů jsou uvedeny chronologicky v následující tabulce

událost

místo

čas

prvé kovové výrobky (z přírodní mědi)

v blízkosti nalezišť ryzí mědi

8000 př.K.

začátek redukce, lití a tepání kovů

dnešní Arménie

6000 př.K.

tkalcovství

5000 př.K.

prvé bronzové nástroje

stř. Východ

4000 př. K.

Eismann – prvá měděná sekera

Alpy

min. 4000 př. Kr.

prvé zpracované železo (meteoritické)

Stř. Východ, Egypt

4000 př.K.

prvý vůz (náprava pevně spojená s koly)

Indie

2985 př. Kr.

dvounápravové vozy

Sumer

2920 př. Kr.

prvé zrcadlo (leštěný měděný plech)

Egypt

2920 př.K.

železný předmět

pyramida Kefron

2800 př. Kr.

prvá dýka – královský hrob v Ur

Mezopotamie

2750 př. Kr.

pozlacené šperky pomocí lístkového zlata

Egypt

2600 př. Kr

výroba drátů z neželezných kovů

Čína

2200 př. Kr.

hrnčířský kruh

Kréta

2100 př. Kr.

výroba drátů z neželezných kovů

Assýrie a Babylónie

1700 př. Kr.

první meč

minojská kultura

1650 př. Kr.

nezávislé tavení Cu a Sn a jejich slévání

Stř. Východ

1600 př. Kr.

začátek výroby železa

Babylonie

1660 př. Kr.

rozvoj výroby Fe v Indii (příchod Árijců)

1500 př. Kr.

rozvoj výroby železa v Chetitiské říši

1500 př. Kr.

použití žulových razidel pro výrobu šperků

Mykeny

1500 př. Kr.

hrobka Tutanchamon – dýka

Egypt

1350 př. Kr.

prvé kovové zámky

Egypt

1200 př. Kr

pružinové nůžky

Stř. východ

1000 př. Kr.

Gaukos objevil letování

Řecko

692 př. Kr.

kování koňů (podkovy)

Keltové nebo Galové

500 př. Kr.

šroub (u vinařského lisu)

Řecko

350 př. Kr.

prvý řetězový most

Čína

67 po Kr.

mlýn s vodním pohonem (Mithirades)

80 př. Kr.

prvá zmínka o olověných trubkách

Řím

97 po Kr.

biskup Paulinus nechává odlévat zvony pro kostel

Řecko

409 po Kr.

železné nýtované zvony, chrám sv. Cecílie

Kolín nad Rýnem

575 po Kr.

Jednotliví autoři se v některých údajích liší, musel jsem vybírat.

Podívejme se z tohoto hlediska na dějiny Izraelců. Poměrně spolehlivě víme, že Izraelci přišli do zaslíbené země kolem r. 1200, tedy v době, kdy se už zde vyrábělo železo, avšak v Egyptě, odkud přišli, se železo nevyrábělo. Výroba železa byla zpočátku omezena pouze na Chetitskou říši, obchodníci rozváželi polotovary či hotové nástroje do sousedních i vzdálenějších zemí. Chetité si přísně střežili tajemství výroby železa, kováři (hutnící) se nesměli stěhovat do zahraničí. Přesto tajemství neuhlídali, od r. 1250 př. Kr. začala výroba železa u sousedních tzv. Mořských národů, především Pelištejců a Kanaanců. Nepoměr výzbroje Izraelců vůči Kananejcům musel být velký, svědčí o tom některá místa v Písmu, např.:

Josefovci namítali: „Pohoří nám nepostačí. A všichni Kanaanci, kteří sídlí v dolině, mají železné vozy. (Joz. 17,16)

Hospodin byl s Judou. Podrobil si pohoří, avšak nebyl sto podrobit si obyvatele doliny, protože měli železné vozy. (Sd 4,3)

Vozy byly jistě dřevěné a okované, snad bychom mohli říci i pancéřované. Bašanský král Óga asi sídlil v pancéřované pevnosti, těžko si lze jinak vysvětlit slova:

Hle jeho lože, lože železné, je v Rabě Amonovců. Je dlouhé 9 loket a široké 4 lokte. (Dt 3,11)

Přesto se Izraelcům podařilo většinu země rychle obsadit. Vojenská převaha Pelištejců daná jejich náskokem ve zvládnutí výroby železa však trvala dlouhou dobu, jak o tom svědčí různá místa v Písmu, např.:

Jabín měl 900 železných vozů a po dvacet let Izraelce krutě utlačoval. (Sd 4,3)

Pelištějci se chovali k Izraelcům stejně, jako se dříve chovali Chetité k Pelištějcům:

V celé Izraelské zemi nebylo možno najít kováře. Pelištejci totiž říkali: "Jen ať Hebrejové nevyrábějí meče ani kopí.“ Když kdokoli z Izraele chtěl dát naostřit rádlo, motyku, širočinu či radlici, musel sestoupit k Pelištejcům. Naostření rádla, motyky, trojzubce a širočiny a zakalení ostnu stálo jeden pím. V čase boje bylo tomu tak, že lid, který byl se Saulem a Jonatanem, neměl po ruce meč ani kopí; měl je pouze Saul a jeho syn Jonatan. ( 1Saul 13,19nn)

Třetí meč později získal David, byla to trofej po zabití Goliáše. Ta trofej sice nepatřila jemu, ale:

Kněz řekl: „Je tu meč Pelištejce Goliáše, kterého jsi zabil v dolině Posvátného stromu. Je zavinutý do pláště za efódem. Chceš-li si jej vzít, vezmi. Kromě něho tu žádný jiný není.“ David odvětil: „Není nad něj, dej mi jej.“ (1Saul 21,10)

To, že s výzbrojí pouhých dvou mečů uhájili Izraelci svoji existenci je lidsky nevysvětlitelné. Náskok sousedních národů ve zpracování kovů dohnali Izraelci až když se David stal králem a a další rozvoj nastal za jeho nástupce Šalomouna.

David také připravil mnoho železa na čepy pro křídla bran a na skoby a tak mnoho mědi, že se to nedalo zvážit. (1Pa 22,3)

V novozákonní době už byly železné předměty levnější a dostupnější. Z Ježíšových slov

Prodej plášť a kup si meč! (L22,36)

bychom však neměli usuzovat, že cena meče byla stejná jako cena pláště. Za plášť by se dal pořídit snad jen ten nejlevnější meč. Následující slova

Oni(apoštolé) řekli: „Pane, tu jsou dva meče.“ Na to jim řekl: „To stačí“

která říká Ježíš v době, kdy jeho pobyt na zemi se chýlí ke konci a apoštolové budou muset začít působit samostatně, však lze chápat jako paralelu k tomu, že Izraelci měli v době, kdy hájili své postavení v zaslíbené zemi, taky jen dva meče.

Pokud jde o střední Evropu, pak doba bronzová zde začala asi 1900 př. Kr, doba železná zde začala asi 700 př. Kr., tedy v době halštatské.

Autor: Ladislav Jílek | úterý 8.5.2018 6:35 | karma článku: 19.39 | přečteno: 528x

Další články blogera

Ladislav Jílek

Ještě k návštěvě papeže ve Spojených arabských emirátech (SAE)

Počátkem února navštívil papež František SAE a při té příležitosti podepsal s Ahmedem at-Tajíbem, vrchním imámem káhirské univerzity al-Azhar, dokument o lidském bratrství.

21.2.2019 v 10:05 | Karma článku: 5.19 | Přečteno: 138 | Diskuse

Ladislav Jílek

Za mého mládí se dožívali vyššího věku

V mládí jsem si dal závazek, že až budu starý, nebudu říkat, že za mého mládí byla tráva zelenější a voda mokřejší. Teď poprvé ho musím porušit, poněvadž se tenkrát fakt dožívali vyššího věku.

17.2.2019 v 20:04 | Karma článku: 18.24 | Přečteno: 884 | Diskuse

Ladislav Jílek

Ještě ke zneužívání dětí

Občas se v mediích objeví zpráva o zneužívání dětí, z níž vyplývá, že šlo o více dětí a trvalo to delší dobu. To je velmi znepokojivé.

10.2.2019 v 15:23 | Karma článku: 13.04 | Přečteno: 419 | Diskuse

Ladislav Jílek

Poznámky k Janu Palachovi

O činu Jana Palacha bylo napsáno velmi mnoho – a přece mi ještě mnohé chybí. Jeho čin nebudu hodnotit, to udělali jiní a většinou lépe než bych to dokázal já.

24.1.2019 v 20:13 | Karma článku: 14.49 | Přečteno: 463 | Diskuse

Další články z rubriky Ostatní

René Melichar

Obyčejný den aneb Majestas moje žena

Za důkaz, že je ráno a že ještě nejsem ve svém pokročilém středním věku po smrti, i když si naše dcera drze myslí něco úplně jiného (stejně jako já jsem v jejích sedmnácti letech uvažoval o pětačtyřicátnících),

21.2.2019 v 9:05 | Karma článku: 7.86 | Přečteno: 160 | Diskuse

Helena Vlachová

Třetí pohlaví

Tak se mi nějak zdá, že ten okolní svět hloupne čím dál tím víc. Vždy jsem si totiž myslela, že existují pohlaví dvě. Mužské a ženské. Jenže někomu toto nestačí a chce nám tu podsouvat jakési třetí.

21.2.2019 v 8:49 | Karma článku: 20.85 | Přečteno: 389 | Diskuse

Martin Faltýn

Kontemplace po japonsky

Pokud nevíte o co jde, vězte, že je to nejvyšší forma modlitby a přímého nazírání na Boha. Buddhisté by řekli prostěji: meditace na Buddhu.

21.2.2019 v 8:08 | Karma článku: 4.22 | Přečteno: 105 | Diskuse

Pavla Kolářová

Blízká setkání nečekaného druhu

Občas se mi stane i šest nemožností už před snídaní: omylem vstanu o hodinu dříve, uvařím si kafe, i když normálně piju po ránu čaj, polohlasně si prozpěvuju, usmívám se, jdu vzbudit ostatní, aby nezaspali a pak zjistím, že je...

21.2.2019 v 7:47 | Karma článku: 6.88 | Přečteno: 126 | Diskuse

Katerina Kaltsogianni

Žiju, zatím jo!

Dieta je fakt věc smrtelná. Kdybych ji nedržela, tak si dojdu na plněné knedlíky s bílým zelím, protože jsem na ně měla velkou chuť. Ale to já ne, to já tedy hubnu, tak ji dodržím. Vůbec se nechovám jako Řekyně, která se má ráda.

21.2.2019 v 6:25 | Karma článku: 19.05 | Přečteno: 426 | Diskuse
Počet článků 173 Celková karma 18.44 Průměrná čtenost 498
Žiji v Ostravě, povoláním hutník, narozen 1943, katolík - dost důvodu pro to, abyste mne nečetli.

Najdete na iDNES.cz